Advies op maat

Wilt u inzicht krijgen in het niveau van uw huidige automatisering? Wij kunnen u daarbij helpen door een scan uit te voeren.
Door middel van deze scan krijgt u snel en eenvoudig inzicht in de stand van zaken en verbetermogelijkheden voor diverse onderdelen van uw ICT-omgeving.

ICT First heeft scans voor:

Beheer

Bij een beheer scan wordt gekeken naar de huidige manier van systeembeheer en netwerkbeheer in relatie tot het aantal incidenten binnen uw IT omgeving. Deze resultaten worden in relatie gebracht met de afhankelijkheid van IT binnen uw organisatie. Dit levert een advies op over de manier waarop het systeembeheer het beste ingericht kan worden. De wijziging van inrichting kan een kostenbesparing of vermindering van productiviteitsverlies als resultaat hebben.

Benutting IT-middelen

Deze scan brengt in kaart of de aanwezige IT-middelen binnen uw organisatie optimaal worden benut. Vaak is het mogelijk om processen die op meerdere servers draaien, samen te voegen op 1 server. Hierdoor bespaart u o.a. op beheer- en licentiekosten. Deze samenvoeging van IT-middelen is ook wel bekend onder de term 'consolidatie'.

Beveiliging

Uw organisatie is afhankelijk van ICT. Maar hoe veilig is uw ICT-omgeving? Welke risico's loopt u en wat kunt u doen om deze risico's te beperken?
De resultaten van de ICT beveiligings scan worden gerelativeerd aan de impact die een beveiligingsincident heeft op uw organisatie.
Het eindresultaat is een helder overzicht van risico's en bijbehorende oplossing. Op basis daarvan kunt u zelf besluiten op welke punten actie vereist is.

Backup

Een goede backup is belangrijk voor het voortbestaan van uw organisatie. Daarom heeft u geĆÆnvesteerd in software en een opslagsysteem voor uw backups.
Ooit is ingesteld welke data in de backup moet worden meegenomen. Maar is dit nog actueel? En weet u zeker dat de tapes die u elke dag mee naar huis neemt ook daadwerkelijk deze data bevatten? En of dit ook daadwerkelijk alle data is die u nodig heeft bij een calamiteit?
ICT First kan uw backupsysteem doorlichten en adviseren als zaken niet in orde zijn.

Risicomanagement

Uw onderneming is in bepaalde mate afhankelijk van ICT. Deze afhankelijkheid brengt dus risico's met zich mee. Wiij kunnen op een heldere manier in kaart brengen wat deze risico's zijn en wat u kunt doen om deze te elimineren of te verkleinen. Door de risico's te relativeren aan productiviteitsverlies ontstaat voor u een financieel inzicht waaruit duidelijk kan worden opgemaakt welke investering voor verbetering opweegt tegen het risico dat uw onderneming loopt.

ICT First's scans worden uitgevoerd voor een vast tarief van 250 euro. Het uitvoeren van de scan gebeurt bij u op locatie en duurt maximaal 4 uur.
U ontvangt aan aantal dagen na ons bezoek een uitwerking van de resultaten.
Uiteraard bent u niet verplicht het door ons gegeven verbeteringsadvies door ons te laten uitvoeren, U kunt dit ook door uw huidige IT-leverancier laten doen.